machine image
产品参数

 • 型号: DX-80
 • 输入电压: 380V(2-相)
 • 电网频率: 50Hz
 • 焊接变压器设计容量: 80KVA
 • 实际工作负荷: 35KVA
 • 压缩空气流量: 200L/min
 • 压缩空气压力: 0.6-0.8MPa
 • 冷却方式: 水冷
 • 冷却水流量: 3L/min
 • 绝缘等级: F

特点及优势

 • 专用焊接气缸,压力稳定,加压快速
 • 整体焊接式机箱,刚性好
 • 可选用KD-08A或KD-08B控制器,其中KD-08A具备自动循环焊接功能